Aplikacje prawnicze – rodzaje i czas ich trwania

  • on 26 października, 2022

Aplikacją nazywa się rodzaj praktyki podejmowanej przez absolwenta kierunku prawniczego w celu przygotowania do zawodu. Jakie są główne rodzaje aplikacji w Polsce? Jak długo trwają?

Aplikacje prawnicze w Polsce

Aby rozpocząć aplikację, konieczne jest ukończenie studiów prawniczych. Należy być również osobą niekaralną i posiadać pełne prawa obywatelskie.

Do przyjęcia na aplikację prawniczą konieczne jest podejście do egzaminu wstępnego. Następnie, w ramach aplikacji prawniczej, uczestnicy odbywają szkolenie według programu danej aplikacji. Na koniec przystępują do egzaminu zawodowego. Gdy go zaliczą, otrzymują uprawnienia zawodowe do wykonywania wybranego zawodu prawniczego.

Rodzaje aplikacji prawniczych

W Polsce wyróżnia się poniższe rodzaje aplikacji prawniczych:

Aplikacja adwokacka
Pozwala na zdobycie zawodu adwokata. Adwokat jest prawnikiem, który może samodzielnie świadczyć pomoc prawną, między innymi udzielać porad prawnych, występować przed sądami oraz urzędami w imieniu swoich klientów. Czas trwania aplikacji adwokackiej to 3 lata.

Aplikacja radcowska
Dzięki niej absolwent prawa może zostać radcą prawnym. Radcę od adwokata różni możliwość zatrudnienia go w firmie. Ile trwa aplikacja radcowska? Podobnie jak w przypadku aplikacji adwokackiej są to 3 lata.

Aplikacja prokuratorska
Umożliwia pracę na stanowisku prokuratora – pracownika władzy państwowej, który jest funkcjonariuszem prokuratury. Aplikacja prokuratorska ile trwa? Są to 3 lata.

Aplikacja sędziowska
Absolwenci, którzy chcieliby zostać sędziami, odbywają aplikację sędziowską. Trwa ona przez 3 lata.

Aplikacja komornicza
By pracować jako komornik sądowy, konieczne jest odbycie aplikacji komorniczej. Czas trwania tej aplikacji to 2 lata.

Aplikacja notarialna
Notariusz jest prawnikiem, który zajmuje się między innymi przygotowywaniem aktów notarialnych. Ile trwa aplikacja notarialna? To 3,5 roku.

Aplikacja kuratorska
Do pracy na stanowisku kuratora sądowego konieczna jest aplikacja kuratorska trwająca 1 rok.

Aplikacja legislacyjna
To aplikacja prawnicza, która prowadzona jest przez Rządowe Centrum Legislacji. Służy ona do kształcenia pracowników administracji publicznej. Trwa 1 rok.

Article Categories:
Biznes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *