Finansowanie dla MŚP przez faktoring – na czym to polega?

  • on 13 grudnia, 2022

Firmy w sektorze MŚP mogą obecnie korzystać z wielu metod finansowania swojej działalności. Zalicza się do nich także faktoring – finansowanie faktur. Wyjaśniamy, czym on jest, na czym polega ta usługa finansowania i jakie zapewnia korzyści.

Faktoring – czym jest usługa finansowania faktur?

Faktoringiem nazywa się usługę, dzięki której można finansować wystawione przez siebie faktury albo też faktury otrzymane od sprzedawców w wariancie odwróconym.

Usługa jak faktoring pozwala na finansowanie faktur. Oznacza to, że firma finansująca – faktor – przekazuje klientowi pieniądze za fakturę. Robi to już w ciągu 24 godzin, nawet jeśli na fakturze znajduje się wydłużony termin płatności.

Dzięki finansowaniu faktur wystawca takich dokumentów może natychmiast otrzymać pieniądze, dlatego nie musi on długo oczekiwać na przelew od swojego partnera biznesowego. Im dłużej będzie on na niego czekać, tym wyższe jest również ryzyko pojawienia się u niego zatorów płatniczych skutkujących niewypłacalnością.

Czy faktoring jest dostępny dla firm MŚP?

W Polsce stosuje się najczęściej podział przedsiębiorstw ze względu na wielkość pod względem liczby zatrudnianych pracowników i osiąganych przychodów netto.

Według tego podziału firmami zaliczanymi do sektora MŚP są te, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników w przypadku średnich firm przy przychodach do 43 milionów euro. W przypadku firm małych to odpowiednio 50 pracowników i 10 milionów euro, a przy mikroprzedsiębiorcach do 10 pracowników i 2 milionów euro.

We wszystkich tych grupach może być wykorzystany faktoring, dlatego tak naprawdę wielkość firmy nie ma w tym przypadku znaczenia.

Co możesz zyskać dzięki usłudze faktoringu?

Faktoring jest usługą, która zapewnia firmom wiele korzyści. Jest to szczególnie widoczne w przypadku mniejszych biznesów.

Twoja firma dzięki faktoringowi może:

  • Szybko otrzymywać płatność za wystawione faktury – zapłata możliwa jest do uzyskania już w ciągu 24 godzin.
  • Uzyskać aż do 90-100% wartości na fakturze – zależnie od wybranej oferty.
  • Skorzystać z dodatkowej usługi polegającej na ubezpieczeniu należności i redukcji ryzyka niewypłacalności kontrahenta – dotyczy to usługi faktoringu pełnego, bez regresu.
  • Otrzymać dodatkowe wsparcie dotyczące prowadzonej działalności – monitoring należności, pomoc w windykacji.
  • Zredukować ryzyko swojej upadłości przez utrzymanie właściwej płynności finansowej działalności.

Jak pozyskać środki na finansowanie firm przez faktoring? W tym przypadku wystarczy jedynie skontaktować się z wybraną firmą faktoringową, aby uzyskać więcej informacji związanych z jej ofertą i zawrzeć umowę.

Article Categories:
Biznes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.