Jak zorganizować koncert?

  • on 2 września, 2022

Koncert to coś więcej niż tylko moment, w którym artysta wychodzi na scenę i występuje. Aby ta chwila była udana, konieczne są wcześniejsze godziny pracy, które, choć ukryte za kulisami, są niezbędne, aby zapewnić dobry występ. Poniżej przedstawiamy pięć najważniejszych etapów organizacji koncertu:

1. Analiza rynku

Rynek dóbr i usług kulturalnych ma bardzo specyficzne cechy. Koncert jest produktem niematerialnym, przez co bardzo trudno jest obiektywnie zmierzyć jego sukces. W grę wchodzą konsumenci, dystrybutorzy, sponsorzy, a nawet państwo (ustanawiając ramy prawne w odniesieniu do praw, licencji…). Przeprowadzić analizę rynku, dokładnie badając podaż i popyt, profil odbiorców, segmenty rynku i aktualne trendy muzyczne.

2. Opracowanie projektu

Dobry projekt definiuje się poprzez jasne ustalenie, czym jest produkt lub usługa, którą oferujemy, jak bardzo jest przydatna i jaką wartość wnosi. Zaprojektuj swój projekt w oparciu o te przesłanki, skonfiguruj plakat i ustal datę i miejsce, koncertu.

3. Artyści 

Wybierz artystów i zawrzyj z nimi umowę. Umowa z wokalistą może być zawarta na długi okres lub nawet na jeden dzień, ale w każdym przypadku konieczne będzie ustalenie umowy z warunkami (honorarium itp.). 

Równie ważne jak wybór artysty jest posiadanie personelu, który pomoże w organizacji. Nie możemy zapominać, że kapitał ludzki jest głównym motorem napędowym naszego projektu.

4. Ustalenie logistyki koncertu

Logistyka imprezy jest uwarunkowana jej charakterystyką. Oczywiście organizacja festiwalu muzycznego będzie zarządzana zupełnie inaczej niż organizacja koncertu akustycznego w małym obiekcie, ale pomimo różnic istnieją wspólne elementy, które muszą zostać zorganizowane przed wydarzeniem: od poznania warunków panujących w miejscu imprezy, przepisów miejskich czy odpowiedniego ubezpieczenia, po ustalenie protokołu postępowania w przypadku odwołania imprezy.

5. Promocja, rozpowszechnianie i komunikacja wydarzenia

Zadbaj o szczegóły i zaplanuj strategię marketingową online i offline skierowaną do swoich potencjalnych odbiorców.

W dzisiejszych czasach Internet oferuje nam bardzo przydatne narzędzia promocji online, takie jak rozpowszechnianie informacji poprzez naszą stronę internetową i portale społecznościowe, wysyłanie mailingów. Równolegle do marketingu internetowego wciąż skuteczne są tradycyjne metody, takie jak naklejanie plakatów czy roznoszenie ulotek. 

Article Categories:
Biznes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.