Kiedy przy sprzedaży nieruchomości trzeba zapłacić podatek?

  • on 29 października, 2022

O płatności podatku od sprzedaży nieruchomości pamięta tylko część sprzedających. W określonych przypadkach trzeba jednak go uiścić, aby nie narazić się na przykre konsekwencje ze strony fiskusa. Kiedy konieczne jest opłacenie podatku od sprzedaży nieruchomości?

Podatek od sprzedaży nieruchomości – jaka wysokość?

Przy sprzedaży nieruchomości piaseczno może zajść konieczność zapłaty podatku. Jest to rodzaj podatku dochodowego, którego wysokość zależna jest od uzyskanego dochodu przy sprzedaży.

Aktualnie podatek od sprzedaży nieruchomości ma stawkę 19%. Liczony jest on wtedy od różnicy pomiędzy kwotą sprzedaży a kupna nieruchomości. W zależności od osiągniętego zysku może on zatem wynosić od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Gdy transakcja będzie skutkować zyskiem, czyli nieruchomość będzie sprzedana drożej niż ją zakupiono, podatek liczony jest od zysku. Nie oblicza się go zatem od całej wartości nieruchomości.

Warto jednocześnie podkreślić, że sprzedający może odliczyć wtedy różne poniesione koszty związane z nieruchomością, na przykład jej remont, modernizację, koszty pośrednictwa nieruchomości, koszty notarialne. W efekcie może on obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe.

Podatek od sprzedaży mieszkania, domu, działki – kiedy płacić?

Przepisy wskazują, kiedy należy uiścić podatek od sprzedaży mieszkania, domu, działki czy innej nieruchomości. Wyliczają one też szereg sytuacji, gdy można uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Płatność podatku od nieruchomości konieczna jest wtedy, gdy:

  • Nieruchomość sprzedano w okresie do 5 lat podatkowych od momentu jej zakupu, pozyskania.
  • Na transakcji uzyskano zysk, czyli nie spowodowała ona straty.

Natomiast podatek od sprzedaży nieruchomości nie będzie konieczny w uiszczeniu w poniższych przypadkach:

  • Nieruchomość została sprzedana po 5 latach podatkowych od jej pozyskania. W przypadku nieruchomości odziedziczonej okres ten liczy się od roku, w którym nieruchomość pozyskana była przez spadkodawcę.
  • Podczas transakcji nie doszło do zysku, czyli nieruchomość sprzedano w niższej cenie niż ją kupiono.
  • Zastosowano odliczenie kosztów redukujących podatek od sprzedaży mieszkania i innych nieruchomości, które całkowicie go obniżyły.
  • Pozyskane środki ze sprzedaży w całości zostały przeznaczone na pokrycie własnych celów mieszkaniowych, na przykład zalicza się do nich zakup mieszkania, domu, budowę domu, wykonanie remontu, nadbudowę domu. Środki te należy przeznaczyć na te cele w ciągu 3 lat od transakcji.

Gdy zatem spełniony zostanie jeden z powyższych warunków, wówczas płatność podatku od nieruchomości nie będzie konieczna.

W razie problemów z określeniem, czy podatek należy zapłacić i jak go wyliczyć, warto skontaktować się z doradcą podatkowym lub księgowym.

Article Categories:
BiznesNieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.