Termin płatności faktury – jak go wyznaczyć i czy można go wydłużyć?

  • on 1 sierpnia, 2022

Terminem płatności określa się termin, do którego powinna być dokonana płatność za transakcję sprzedaży towarów lub usług. W jaki sposób go wyznaczyć i czy istnieje możliwość jego wydłużenia?

Jak wyznaczyć termin zapłaty za fakturę?

Najczęściej termin zapłaty umieszcza się na fakturze. W jaki sposób wyznaczyć wtedy termin spłaty należności przez klienta lub kontrahenta?

Przy wyznaczaniu terminu zapłaty zastosowanie mają przepisy prawa, a dokładnie Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w której można znaleźć informacje o tym, ile może maksymalnie wynieść termin płatności.

Jak obliczyć termin płatności faktury od daty otrzymania czy wystawienia dokumentu? Datą, od której powinno się liczyć termin płatności, jest doręczenie faktury. Jednocześnie brak doręczenia faktury nie powoduje braku zobowiązania.

Naliczanie powinno rozpocząć się od dnia następującego po jej doręczeniu, czyli wtedy, gdy termin płatności to 7 dni, a fakturę wystawiono 1 czerwca, jej termin spłaty mija 7 czerwca.

Strony mogą również ustalić inne zasady płatności, na przykład po wystawieniu faktury.

Ile może wynosić termin płatności faktury?

Według wspomnianej Ustawy terminy płatności faktur mogą wynosić maksymalnie 60 dni, przy czym w przypadku określonych podmiotów stosuje się krótsze albo dłuższe terminy płatności.

Maksymalny czas płatności faktur:

  • Transakcje asymetryczne, przykładowo, gdy transakcję zawierają firmy mała i duża – maksymalnie 60 dni.
  • Transakcje między firmami równorzędnymi, na przykład dwiema średnimi firmami – termin może być ustalony indywidualnie powyżej 60 dni.
  • Transakcje z podmiotem publicznym (poza podmiotami leczniczymi) – maksymalnie 30 dni.

Warto pamiętać o tym, że w dniu, w którym przypada ostateczny termin regulowania rachunków albo faktur, zapłata powinna znaleźć się już na koncie odbiorcy. Ma to duże znaczenie przy zlecaniu przelewów bankowych, których księgowanie nie następuje natychmiastowo.

Jeśli natomiast w fakturze nie znajdzie się termin płatności, w takim przypadku wystawca dokumenty powinien przygotować wezwanie do zapłaty z terminem płatności.

Wydłużenie terminu zapłaty faktury – czy jest możliwe?

W wielu branżach stosuje się krótkie terminy płatności faktur. Są one korzystne dla ich wystawców, którzy mogą dzięki temu zachować płynność finansową łatwiej, ale mogą być niekorzystne dla kupującego, który musi szybko opłacić zobowiązanie.

W takim przypadku wydłużenie terminu zapłaty faktury umożliwiają usługi faktoringu (finansowanie). Mogą korzystać z nich zarówno wystawca faktury, jak i jej odbiorca.

Wystawca faktury może zastosować w niej dłuższy termin płatności, a firma faktoringowa spłaci zobowiązanie nawet w ciągu 24 godzin. Dzięki temu kupujący uzyskuje większą swobodę w regulowaniu zobowiązań.

Odbiorca faktury może z kolei wybrać faktoring firm zakupowy, czyli odwrotny, który pozwala na sfinansowanie zakupów, na przykład niezbędnych do działalności materiałów lub paliwa także wtedy, gdy termin płatności jest krótki.

Article Categories:
Biznes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.