Czy od sprzedaży nieruchomości należy zapłacić podatek?

  • on 5 listopada, 2022

Podatek od sprzedaży nieruchomości jest rodzajem podatku płaconego przez osoby fizyczne w określonych sytuacjach. Kiedy trzeba będzie go uregulować, a kiedy nie jest to konieczne? Zaczerpnij ważnych informacji na skupie nieruchomości Kielce.

Podatek od sprzedaży nieruchomości – kiedy trzeba go wnieść?

Przez podatek do sprzedaży nieruchomości rozumie się rodzaj podatku dochodowego płaconego przy transakcji sprzedaży nieruchomości, którego wysokość wynosi 19%. Podatek ten liczony jest od uzyskanego dochodu ze sprzedaży, a nie wartości nieruchomości.

Przepisy wskazują, że podatek od sprzedaży nieruchomości płacony jest przy sprzedaży:

  • nieruchomości
  • części nieruchomości albo udziału w nieruchomości
  • prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego, domu w spółdzielni
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów

Podatek dotyczy wszystkich typów nieruchomości, czyli należy zapłacić podatek do sprzedaży mieszkania, domu, lokalu, gruntów.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od sprzedaży nieruchomości?

Istnieje szereg okoliczności, w których podatek od sprzedaży nieruchomości nie musi być odprowadzany.

Przede wszystkim nie jest on stosowany wtedy, gdy doszło do sprzedaży nieruchomości w okresie 5 lat po jej pozyskaniu. Dotyczy to lat podatkowych, które liczone są od końca roku podatkowego.

W przypadku dziedziczenia okres 5 lat liczony jest nie od momentu odziedziczenia nieruchomości, lecz pozyskania jej przez osobę, od której otrzymało się spadek.

Również podatek od sprzedaży mieszkania lub innej nieruchomości nie będzie naliczony wtedy, gdy przeznaczy się cały przychód ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, na przykład na zakup nowego domu, mieszkania. Należy pamiętać o tym, że czas, w którym jest to możliwe, to 3 lata od momentu sprzedaży.

Article Categories:
Nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.