Czym jest odwrócony VAT?

  • on 15 lipca, 2022

Odwrócony VAT polega na tym, że nabywca usługi bierze na siebie obowiązek rozliczenia podatku VAT – jest to równoznaczne z tym, że odciąża z tego działania sprzedawcę usługi. Ma to głównie na celu zniwelowanie oszustw podatkowych, które są często występującym przestępstwem. Z tego artykułu dowiesz się, co to jest odwrócony VAT oraz kiedy się go stosuje, podkreślają eksperci z efaktor.com.pl/faktoring/.

Czym jest podatek VAT?

Podatkiem VAT nazywamy podatek odprowadzany od towarów i usług. Jest on powiązany zarówno z klientami, jak i ze wszystkimi sprzedawcami. Podatek jest doliczony do ceny netto usług oraz towarów – co pozwala otrzymać cenę brutto. Podatek jest doliczany do każdej możliwej transakcji pieniężnej. Warto wspomnieć, że podatku VAT nikt nie rozlicza w urzędzie, który byłby do tego przeznaczony, ale w momencie zakupu konkretnej usługi lub towaru. Skoro już wiemy, czym jest VAT to teraz przejdźmy do dokładniejszego wytłumaczenia zjawiska odwróconego VATu.

Czym jest odwrócony VAT – faktura VAT odwrotne obciążenie?

Najprościej mówiąc – odwrócony VAT polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywce. Jest to równoznaczne z tym, że usługodawca nie ma obowiązku wykazania należnego na fakturze w rozliczeniu VAT-u. W tym przypadku obowiązkiem usługobiorcy jest użycie program do fakturowania i wykazanie oraz rozliczenie się z tego podatku. Odwrócony VAT znany jest również pod pojęciem odwrotnego obciążenia. Dnia 1 listopada 2019 weszła w życie ustawa, która wprowadziła obowiązkowy Split Payment jednocześnie zastępując nim mechanizm odwrotnego obciążenia. Przed wprowadzeniem tych zmian do ustawy o VAT znajdowała się lista wyszczególnionych towarów, których sprzedaż została objęta odwrotnym obciążeniem. Poza tym można było również znaleźć listę, która zawierała listę usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia.

Kiedy stosowało się odwrócony VAT (odwrotne obciążenie)?

Odwrotne obciążenie znajdowało swoje zastosowanie w takiej sytuacji, jak transakcję od sprzedaży usług oraz towarów. W tym przypadku zarówno kupujący, jak i sprzedający byli czynnymi podatnikami VAT, a dana transakcja nie była zwolniona z podatku VAT. Kolejnym przykładem zastosowania odwróconego VATU jest moment, gdy przedmiotem dostawy są towary uwzględnione w nieistniejącej już w danym momencie liście towarów dołączonej do ustawy VAT. Chodzi tu o załącznik 11. Następny przykład dotyczy sytuacji, gdy wartość towarów przekraczała sumę 20 tysięcy złotych netto. Jednak musi to być sprzęt elektroniczny. Przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia we wszystkich krajowych transakcjach pieniężnych zostały unieważnione przez prawodawcę ze skutkiem od 1 listopada 2019 roku. Odwrócony VAT obejmował jeszcze niektóre transakcje sprzedaży towarów i usług wykonanych na przełomie października i listopada 2019 roku.

Article Categories:
Biznes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.