Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – 3 czynniki „za”

  • on 23 lipca, 2022

Wiele firm boryka się z problemami finansowymi i jest zmuszonych do restrukturyzacji lub sprzedaży aktywów. Jest to niefortunny fakt życia, że niektóre firmy muszą przejść restrukturyzację i/lub sprzedać swoje aktywa z powodu słabych wyników. Pytanie, które zadaje większość osób to: Skąd mam wiedzieć, kiedy należy przeprowadzić restrukturyzację firmy? Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej są za wysokie.

Zyski firmy spadną, jeśli będzie ona ponosić coraz większe koszty. Proces restrukturyzacji może pomóc przedsiębiorstwu zmniejszyć jego obciążenia finansowe. Przestarzałe technologie stosowane w firmie, energochłonna produkcja czy nieefektywne zarządzanie to niektóre z przyczyn nadmiernych kosztów operacyjnych. Zmiana organizacji przedsiębiorstwa pozwala na wprowadzenie zmian w jego działalności w celu osiągnięcia wyższych zysków.

Niekorzystne warunki zewnętrzne

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa może być potrzebna, gdy sytuacja finansowa firmy jest zdeterminowana przez czynniki zewnętrzne. Może dojść do negatywnego wpływu na działalność firmy. Zmiany kursów walut, spadki na giełdzie, lockdowny to niektóre ze zdarzeń rynkowych, które mogą doprowadzić do utraty gotówki przez firmę.

Niewypłacalność przedsiębiorstwa

Gdy przedsiębiorstwo jest zagrożone niewypłacalnością lub już jest niewypłacalne, można przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne. Zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Restrukturyzacja przedsiębiorstw jest objęta ustawą z 15 maja 2015 r. Gdy firma ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań, można przeprowadzić proces restrukturyzacji. Może ono skorzystać z układu ze swoim wierzycielem, aby móc szybciej spłacić swoje długi.

Źródło: https://restrukturyzacjeslaskie.pl/

Article Categories:
Biznes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.